Notification Mark all as read

  Help & Support

  เงื่อนไขและข้อกำหนด

  จิซทิกซ์ หรือ www.giztix.com คือบริษัทผู้ให้บริการเว็บไซต์และเปรียบเทียบราคาค่าขนส่งทาง รถ, ค่าดำเนินพิธีการศุลกากร, ค่าเฟรททางเรือและทางอากาศ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ จังหวัดสมุทรปราการ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ต้องการค้นหาผู้ให้บริการทางด้านขนส่งสอบถามราคาไปจนถึงการจอง โดยมีฟังก์ชันที่ง่ายต่อการใช้งานซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยทีมงานผู้ชำนาญการ จิซทิกซ์ ยังมีฟังก์ชันรีวิวการให้บริการเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจในการเลือกผู้ให้บริการขนส่ง จิซทิกซ์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมการคิดค้นไอเดียใหม่ๆ

  การันตีด้วยรางวัลจากหลายเวที

  1. ชนะเลิศอันดับหนึ่ง Thailand ICT 2015 Award หมวด Startup

  2. รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Thailand ICT Award 2015 หมวด Supply chain

  3. ชนะเลิศอันดับหนึ่ง Dtac Accelerate Batch #3

  4. ชนะเลิศอันดับหนึ่ง Echlon Thailand 2015

  เราเป็นใคร

  จิซทิกซ์ หรือ Giztix ( "พวกเรา" หรือ "เรา") เป็นเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ค้นหาการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเปรียบเทียบค่าบริการทางด้านเฟรท, ค่าขนส่ง, ค่าดำเนินพิธีการศุลกากร ) และบริการอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ (บริการของ Giztix) แก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์แอป, แอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มอื่นๆของเรา (Giztix Platforms)

  Giztix ไม่ใช่ตัวแทนหรือผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ และจะไม่รับผิดชอบต่อการนำเสนอ, การตั้งค่าหรือการกำหนดราคาที่เกี่ยวข้องกับค่าเฟรท ที่คุณอาจค้นหาพบบน และ/หรือทำการจองผ่าน Giztix และ/หรือ Giztix Platforms หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ของบุคคลที่สามจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เสนอโดยบุคคลที่สามเหล่านั้น)

  บริการของ Giztix และ Giztix Platforms นำเสนอโดย Giztix Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจำกัด ซึ่งดำเนินการจดทะเบียนในประเทศไทย

  เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข (ข้อกำหนด)

  จะครอบคลุมการเข้าถึงและการใช้บริการผ่าน Giztix และ/หรือ Giztix Platforms และร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณและ Giztix การดาวน์โหลด การเข้าถึง หรือการใช้บริการผ่าน Giztix และ/หรือ Giztix Platforms แสดงว่าคุณจะยืนยันว่า คุณได้อ่าน เข้าใจและเห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  บางส่วนของบริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างออกไปสำหรับการใช้บริการเหล่านั้น หากเป็นกรณีนี้คุณจะได้รับแจ้งอย่างชัดเจนถึงเรื่องดังกล่าว และจะต้องยืนยันว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้น ซึ่งจะบังคับแทนหรือร่วมกับข้อกำหนดเหล่านี้ตามความเหมาะสม

  เราอาจมีการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาภายใต้ดุลยพินิจของเรา หากข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการแก้ไข เราจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ทบทวนแก้ไขแล้วบนหรือผ่านบริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms และคุณจะต้องพิจารณายอมรับส่วนที่แก้ไขหากคุณจะใช้บริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms ต่อไป หลังจากที่มีการแสดงผลเนื้อหาในส่วนที่แก้ไขแล้ว

  หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมด คุณไม่ควรใช้บริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms

  การใช้บริการของ Giztix

  คุณมีสิทธิ์ใช้บริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms ในกรณีที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะมอบสิทธิ์การใช้งานแบบไม่สามารถถ่ายโอน และจำกัดเพื่อการดาวน์โหลด เข้าถึง และใช้บริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของคุณ ที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะมอบสิทธิ์การใช้งานดังกล่าวให้กับคุณหากคุณยอมรับว่าจะ ไม่:

  เมื่อคุณสมัครบริการหรือใช้งานคุณสมบัติใดๆของบริการ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms ที่กำหนดให้ใช้บัญชีหรือรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ คุณยอมรับว่าคุณจะรับผิดชอบต่อการเก็บรักษารายละเอียดของรหัสผ่านและการเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับและในที่ๆปลอดภัย หากคุณล่วงรู้หรือสงสัยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดว่า ระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้กับรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณอาจหย่อนยาน

  บริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms ไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จะไม่มีสิทธิ์ให้ข้อมูลใดๆบนบริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms เราไม่มีเจตนาใดๆที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าที่เรากำหนด และหากเราทราบว่าเราได้เก็บหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี เราจะทำการลบข้อมูลนั้นๆทิ้งตามนโยบายส่วนบุคคลของเรา

  ตามขอบเขตที่องค์ประกอบใดๆของบริการ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms จัดเก็บบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เช่น Facebook และมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานแยกต่างหากที่สัมพันธ์กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามรายนั้น
  คุณยอมรับว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

  การแบ่งปันข้อมูลกับเรา

  เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจังและดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายปกป้องข้อมูลที่นำมาใช้ตลอดเวลา คุณยอมรับว่า เราสามารถใช้ข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณส่งให้หรือส่งผ่านบริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms ได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยคุณยอมรับที่จะให้การรับรองว่า ข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณมอบให้กับเรานั้นมีความถูกต้องแม่นยำและเป็นข้อมูลล่าสุด และคุณได้รับความยินยอม สิทธิ์การใช้งาน หรือการอนุมัติทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลนั้นตามข้อกำหนดเหล่านี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราได้

  ตามขอบเขตที่บริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms อนุญาตให้คุณประกาศ อัพโหลด ส่งผ่านหรือนำเสนอข้อมูล ภาพ วิดีโอ หรือข้อมูลอื่นๆ ให้กับ Giztix หรือผู้ใช้ Giztix อื่น ซึ่งคุณยอมรับว่า

  ทรัพย์สินของ Giztix

  เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดเหล่านี้ สิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ (รวมถึงลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์) สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางธุรกิจ สิทธิ์ในงานออกแบบ สิทธิ์ในฐานข้อมูล โนว์-ฮาว ความลับทางการค้า และสิทธิ์ที่จะเชื่อมั่นในบริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms (รวมเรียกว่า "สิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญา") ล้วนเป็นของหรือมอบให้กับ Giztix ซึ่งคุณยอมรับว่า เมื่อใช้บริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms คุณจะไม่รับสิทธิ์ ตำแหน่งหรือผลประโยชน์ใดๆ ในหรือต่อบริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms หรือภายในหรือต่อสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญา ยกเว้นสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดเพื่อใช้บริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms ที่มอบให้กับคุณตามเงื่อนไขเหล่านี้ คุณยังยอมรับเพิ่มเติมว่าคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms ในรูปแบบรหัสต้นทาง และเราจะไม่เปิดเผยและดัดแปลงข้อมูลทรัพย์สินของลูกค้าใดๆทั้งสิ้น

  ความถูกต้องแม่นยำของราคาและข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

  การใช้บริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms ของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองทั้งหมด แม้เราบังคับใช้นโยบาย 'ความถูกต้องแม่นยำของราคา' อย่างเคร่งครัดกับผู้ให้บริการทั้งหมดที่มอบข้อมูลทางด้านโลจิสติกส์และพยายามรับประกันว่าเนื้อหาที่ปรากฏบนหรือผ่านบริการและ Platforms ของ Giztix เป็นข้อมูลที่ทันสมัยและมีความถูกต้องแม่นยำ แต่เราไม่สามารถรับประกันถึงความน่าเชื่อถือหรือความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหาดังกล่าวได้ เรานำเสนอบริการและ Platforms ของ Giztix บนพื้นฐานในแบบ ‘ที่เป็น’ และปฏิเสธโดยชัดเจนต่อการรับประกัน เงื่อนไข และการรับรองทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะแสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยปริยายของกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิด ความสามารถในเชิงพาณิชย์ และความถูกต้องแม่นยำ รวมถึงการรับประกันใดๆ โดยปริยายจากการใช้เพื่อการค้า วิธีการตกลงของคู่สัญญาหรือแนวปฏิบัติของคู่สัญญา ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราไม่ได้ทำการรับรอง และไม่ได้รับประกันกับคุณว่า บริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms มีความถูกต้องแม่นยำ สมบูรณ์หรือทันสมัย จะมีพร้อมใช้เสมอ และตรงกับความคาดหวังของคุณ หรือ มีความปลอดภัยหรือปราศจากความผิดพลาด ความบกพร่อง จุดอ่อน ไวรัส หรือ มัลแวร์ แต่เราจะพัฒนาและทำระบบของเราให้ดีที่สุด

  การจอง และ/หรือ การตกลงราคาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

  Giztix ไม่ใช่ตัวแทนผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์และไม่รับผิดชอบต่อการนำเสนอตัวเลือกทางด้านโลจิสติกส์ที่ปรากฏบนบริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms หรือต่อการกำหนดหรือการควบคุมราคาที่เราเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานโลจิสติกส์จากบุคคลที่สามที่พบและ/หรือจองผ่านบริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms นำเสนอโดยตัวแทนผู้ให้บริการด้าน
  โลจิสติกส์ Giztix เพียงอำนวยความสะดวกเมื่อคุณทำการตกลงใช้บริการกับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ แต่ไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดต่อคุณจากการจองและ/หรือตกลงราคาดังกล่าว คุณจะได้รับแจ้งถึงข้อมูลเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่นำมาใช้ขณะที่คุณจองและ/หรือตกลงราคากับผู้ให้บริการเหล่านั้น และคุณควรอ่านและเข้าใจรายละเอียดเหล่านั้นให้ครบถ้วนก่อนทำการจองและ/หรือตกลงราคา ข้อกำหนดของผู้ให้บริการเหล่านั้นจะกำหนดสิทธิ์ที่คุณมีกับผู้ให้บริการ และจะอธิบายถึงความรับผิดของผู้ให้บริการที่มีต่อคุณในกรณีที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการที่นำมาใช้โดยไม่มีข้อโต้แย้ง คุณยอมรับว่าการละเมิดข้อกำหนดของผู้ให้บริการอาจมีผลให้เกิดการยกเลิกหรือการจอง การเพิกถอนสิทธิประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งอาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

  ข้อจำกัดและการยกเว้นความรับผิด

  ข้อกำหนดเหล่านี้บัญญัติขอบเขตของข้อผูกพันและความรับผิดทั้งหมดของ Giztix และ/หรือ Giztix PlatformsGiztix ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการจัดการใดๆ ที่คุณทำขึ้นร่วมกับบุคคลที่สาม อันเป็นผลมาจากการที่คุณใช้บริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์) ในกรณีที่คุณประสบกับปัญหาในการจองหรือพยายามจองผ่านหรือตกลงราคาผ่าน Giztix คุณยอมรับว่า คุณจะแก้ไขปัญหานั้นร่วมกับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง และการแก้ปัญหาสถานการณ์นั้น รวมถึงการคืนเงิน จะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง และไม่ใช่กับ Giztix เว้นแต่ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์นั้นๆมาจากเรา ในกรณีที่บริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms มีลิงค์ไปยังไซต์อื่นและแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม ลิงค์เหล่านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลแก่คุณเท่านั้น เราไม่ได้ควบคุมเนื้อหาของไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น และไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว หรือต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาดังกล่าวของคุณ

  คุณอาจเห็นงานโฆษณาที่นำเสนอโดยบุคคลที่สามบนบริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms ผู้โฆษณาแต่ละรายจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาของงานโฆษณา และเราไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของงานโฆษณา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผิดพลาด การละเว้นหรือความไม่ถูกต้องที่ในเนื้อหาดังกล่าว

  ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตเรา ไม่มีความรับผิดต่อ ความไม่ถูกต้องแม่นยำหรือการละเว้นเนื้อหาที่ปรากฏบนหรือผ่านบริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms หรือ เหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ ความล่าช้า หรือความสูญเสียพิเศษ ที่เป็นข้อยกเว้น เป็นบทลงโทษ ทางอ้อม อุบัติการณ์ หรือเป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายทุกรูปแบบ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญหายของผลกำไรหรือการสูญหายของเงินออม) ไม่ว่าจะมาจากสัญญา การละเมิด รวมถึงความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรืออื่นใด ที่เกิดขึ้นเพราะคุณ อันเป็นผลมาจากหรือเชื่อมโยงกับการที่คุณเข้าถึง ใช้งาน หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms หรือเนื้อหาใดๆ ที่รวมอยู่ภายใน

  ความรับผิดของคุณต่อเรา

  ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะต้องรับผิดชอบและรับผิดกับเราต่อการกระทำ การเรียกร้อง การดำเนินคดี ต้นทุน ความเสียหาย การสูญเสียและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นกับเราหรือกลุ่มของเรา รวมถึงเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน และตัวแทนแต่ละคน อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวพันกับการที่คุณใช้บริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms หรือละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

  การยกเลิกสัญญา

  Giztix เป็นผู้มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว อาจดำเนินการยกเลิกข้อตกลงกับคุณภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ได้ทันทีและทุกเวลาเมื่อแจ้งให้คุณทราบ และ/หรือหากคุณมีบัญชีสำหรับเข้าสู่ระบบ เราสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณและการเข้าถึงบัญชีของคุณได้ เราอาจระงับการใช้บริการ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms ของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และไม่ส่งผลให้ต้องมีความรับผิดต่อคุณแต่ประการใดทั้งปวง

  บทบัญญัติทั่วไป

  คุณยอมรับว่า การใช้บริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms โดยไม่ได้รับอนุญาตของคุณอาจทำให้เกิดความเสียหายและการสูญเสียที่ยากจะเยียวยาต่อ Giztix และ/หรือบริษัทในเครือหรือผู้ให้สิทธิ์ ซึ่งเงินชดเชยนั้นไม่เพียงพอ
  ผลคือ ในกรณีของการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว เราและบริษัทในเครือของเรา และ/หรือผู้ให้สิทธิ์ (หากมี) จะมีสิทธิ์ นอกเหนือจากการดำเนินการทางกฎหมายอื่นๆ ที่จะออกคำสั่งห้ามคุณในทันทีไม่ให้คุณใช้บริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms ต่อไป

  ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อกำหนดส่วนตัวสำหรับคุณ คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมอบหมายข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

  ข้อกำหนดเหล่านี้ทำหน้าที่แทนข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราและคุณ และมีความสำคัญกว่าและแทนที่ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อตกลง และการจัดการใดๆ ก่อนหน้านี้ทั้งหมดในส่วนของการใช้บริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms
  ของคุณ เราจะดำเนินการในทันทีหากมีเครื่องบ่งชี้ใดๆ ว่าเนื้อหาของผู้ใช้ได้ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ การที่เราไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ เหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละซึ่งสิทธิ์ที่มีต่อข้อกำหนดเหล่านี้หรือต่อสิทธิ์ที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ในภายหลัง

  บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่มีสิทธิ์บังคับใช้บทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ให้ถือว่าข้อกำหนดเหล่านี้และการใช้บริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms ของคุณเป็นไปตามข้อกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และคุณจะต้องขึ้นตรงต่อการพิจารณาคดีของศาลไทย เพื่อระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง ทั้งนี้ โดยไม่สัมพันธ์กับประเทศต้นทางที่คุณเข้าถึงหรือใช้บริการของ Giztix และ/หรือ Giztix Platforms

  ติดต่อเรา

  บริษัท จิซทิกซ์ จำกัด