Notification Mark all as read

  Help & Support

  มาตราฐานการคัดกรองผู้ให้บริการ

  จิซทิกซ์ “เรา” ได้คำนึงถึงความสำคัญของสินค้าที่เป็นของลูกค้าทุกท่าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งสินค้ากับเรา เราจึงขอแจ้งมาตรฐานการคัดกรอกผู้ให้บริการที่จะให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของเราดังนี้

  ผู้ประกอบการขนส่งในรูปแบบ บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

  ผู้ประกอบการขนส่งที่จดทะเบียนในนามบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดทุกรายที่มีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์ www.giztix.com และ/หรือ Giztix แอปพลิเคชัน ต้องผ่านมาตรฐานดังนี้

  1. มีเอกสารรับรองการจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้า

  2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องมีสำนักงานเป็นหลักแหล่ง และมีชื่อปรากฎอยู่ในรายชื่อขององค์กรรัฐที่เกี่ยวข้อง

  3. ต้องสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้

  4. ต้องผ่านมาตรฐานการให้บริการขนส่งที่ทางกรมขนส่งทางบกกำหนด

  5. ต้องสามารถออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการได้ตามมาตรฐานที่คนทั่วไปยอมรับ

  6. มีกฎเกณฑ์การให้บริการ และ/หรือ ขอบเขตความรับผิดที่แน่ชัด

  ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดใดที่ไม่ผ่านมาตรฐานดังกล่าว เราจะไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นแสดงอยู่บนเว็บไซต์ และ/หรือ Giztix แอปพลิเคชันโดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ความเสียหายต่อลูกค้าที่ต้องการ ใช้บริการ

  ผู้ให้บริการขนส่งในรูปแบบบุคคล และ/หรือ รถร่วมให้บริการ

  ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าในรูปแบบบุคคล และ/หรือ รถร่วมให้บริการทุกรายที่เราคัดเลือก เพื่อเตรียมให้บริการ กับลูกค้า ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.giztix.com และ/หรือ Giztix แอปพลิเคชันจำเป็นต้องผ่านมาตรฐานดังนี้

  1. มีบัตรประจำตัวประชาชนของราชอาณาจักรไทย

  2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามประเภทรถที่ให้บริการ

  3. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

  4. ไม่มีประวัติอาชญากรรมร้ายแรง หรือคดีร้ายแรง เช่น เกี่ยวข้องกับยาเสพติด, ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย, ทะเลาะวิวาท, ทำร้ายร่างกาย, ลักทรัพย์ หรือดื่มสุราขณะขับขับขี่ยานพาหนะเป็นต้น

  5. ผ่านการอบรมมารยามการให้บริการและการแต่งกาย

  6. มีเอกสารยืนยันการเป็นเจ้าของยานพาหนะที่ใช้ในการให้บริการ

  7. เอกสารกรมทัณฑ์ประกันภัยสำหรับรถยนต์ที่ใช้ในการให้บริการ

  ในกรณีที่บุคลคใดที่ไม่ผ่านมาตรฐานดังกล่าว เราจะไม่อนุญาตให้บุคลเหล่านั้นแสดงอยู่บนเว็บไซต์ และ/หรือ Giztix แอปพลิเคชัน รวมถึงการคัดเลือกเพื่อให้บริการโดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ความเสียหายต่อลูกค้า ที่ต้องการใช้บริการ

  มาตรฐานรถที่ให้บริการ

  เราทราบดีว่าสินค้าของท่านมีความหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับสินค้าของท่าน เราจึงจัดเตรียมรถที่คอยให้บริการซึ่งแบ่งประเภทดังนี้ รถกระบะ, รถหกล้อ, รถสิบล้อ, รถเทรลเลอร์ลากจูง เนื่องจากประเภทรถเหล่านี้ถูกออกแบบ เพื่อใช้งานที่ไม่เหมือนกัน เราจึงกำหนดเงื่อนไขและสร้างมาตรฐานเพื่อให้ท่านเข้าใจและรู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้บริการ ซึ่งมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  รถกระบะ รถหกล้อ รถสิบล้อ รถเทรลเลอร์
  รถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน X X X X
  หากเป็นชนิดตู้ทึบต้อง ไม่รั่วซึม, มีสลักล็อคตู้ทุกบาน X X X
  มีอุปกรณ์ยึดสินค้า X X X X
  มีใบรับรองวิศกรรมในกรณีต่อเติม และ/หรือ ดัดแปลงตัวรถ X X X X
  พื้นที่บรรจุสินค้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน X X X X
  อุปกรณ์ที่ใช้เตือนผู้ใช้ถนนในกรณีรถเสีย X X X X
  อุปกรณ์เสริมเพื่อห้ามล้อ X X X

  มาตรฐานการคัดเลือกรถที่ให้บริการเหล่านี้เป็นมาตรฐานพื้นฐานเบื้องต้นเท่านั้น เรายังมีเกณฑ์การคัดกรองอีกมากมายที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของรถ ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของท่านจะมีความปลอดภัยระหว่างขนส่ง และถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างที่ท่านคาดหวัง