Notification Mark all as read

  Help & Support

  ผลิตภัณฑ์ SCB Center ที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ Logistics
  บริการทางการเงินอื่นๆ
  QR Payment

  พร้อมให้คำแนะนำและสนับสนุนทุก SME อย่างตรงจุด
  เพื่อให้คุณเติบโตได้อย่างมั่นคง

  SCB Easy App

  พร้อมด้วยทีมกูรู ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการสร้างแบรนด์
  การทำการตลาดยุคดิจิทัล การขนส่ง และธุรกิจแฟรนไชส์
  ที่จะเผยทุกเคล็ดลับ สอนทุกเทคนิคให้ธุรกิจคุณ
  เติบโตอย่างก้าวกระโดด

  SCB Connect

  เปิดพื้นที่ให้ SME นั่งทำงานหรือหาแรงบันดาลใจได้โดย
  ไม่จำกัดเวลา พร้อมมีสิ่งอำนวยความสะดวก
  ครบครัน

  สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
  วงเงินสินเชื่อเช่าซื้อรถกระบะและเช่าซื้อรถบรรทุกครอบคลุมอุปกรณ์ต่อเติม
  • ดาวน์ขั้นต่ำเพียง 0%
  • ให้บริการสินเชื่อครอบคลุมทั้งตัวรถ อุปกรณ์และส่วนประกอบร่วมกับตัวรถ
  • ผ่อนนาน 60 งวด
  • วงเงินกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันวินาศภัยประเภท 1, ประเภท 3 (Motor Insurance), พรบ. และค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัย
  วงเงิน O/D (ไม่ใช้หลักประกัน)
  • วงเงิน O/D สำหรับหมุนเวียนในกิจการ
  • ไม่ต้องใช้หลักประกัน สูงสุด 30 ลบ.

  *** หมายเหตุ : สามารถเบิกใช้วงเงิน O/D ได้ เมื่อมีการตั้งวงเงินวงสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก เรียบร้อยแล้ว เท่านั้น

  วงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า-ส่งออกวงเงิน Forward Contract
  • วงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทสทุกประเภทสูงสุด 100 ลบ.
  • วงเงิน Forward Contract สูงสุด100 ลบ
  • ไม่ต้องใช้หลักประกันหรือหลักประกันต่ำ
  วงเงินหมุนเวียน วงเงินสินเชื่อเพื่อสร้างที่จอดรถ วงเงินสินเชื่อเพื่อสร้างคลังสินค้า
  • วงเงินสินเชื่อครบวงจร (OD,PN,LG ทุกประเภท และ Term Loan)

  เงื่อนไข : เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด